Det hvide krematorium
Foredrag
Foredrag om "Det hvide krematorium"
Der findes ikke mange foredrag om Stalins arbejdslejre. Dels er der få, der beskæftiger sig med lejrene på et systematisk niveau, og dels er det et emne, hvor mange måske tror, at der slet ikke findes kvalificerede foredragsholdere om emnet.

Foredraget her, fortæller om Kolymas historie, eller "Daltroj", som lejrsystemet virkeligt hed. Hovedbyen i komplekset var byen Magadan, i den fjerneste og koldeste afkrog af Sibirien. De polske fanger, der var der fra 1939 til 1943, kaldte det for "Det hvide krematorium".

Et levende foredrag

Forestilling i Maksim Gorky Teatret i november 2007. I Stalintiden var skuespillerne som hovedregel fanger, der blev udvalgt, allerede før skibene ankom til Magadan. De skiftende ledere af lejrsystemet var angiveligt meget kunstinteresserede og havde teatret som en slags privat underholdning, hvor der dog også var adgang for den almindelige befolkning i Magadan, dvs. det mindretal af indbyggerne, der ikke var fanger.
Mit foredrag baserer sig på et stor kildemateriale, indsamlet og gennemgået over mange år. Mine kilder er i stor udstrækning de samme, som er basis for et foredrag afholdt af en faghistoriker, men her har jeg lidt mere:

Jeg har selv oplevet området fra dets værste sider. De mange millarder af myg og den intense hede om sommeren og den ekstreme frost og pludselige snestorme om vinteren. Jeg har boet i telt i minus 45° C, og jeg kender landskabet ud og ind.

Ud over de almindelige skriftlige kilder, har jeg haft talrige interviews og samtaler med både tidligere fanger og vagter. Jeg kender derfor såvel bødlerne som deres ofre og det personligt. Et par af de tidligere fanger er endda blevet mine venner.

Et historieforedrag

Mit foredrag er ikke en rejseberetning. Det er lejrenes historie, der er emnet, men det bliver fortalt af en, der har en helt personlig viden om forholdene i området. Når jeg taler om kulden eller om at vandre i den enorme urskov i en snestorm, er det ikke en teoretisk udredning.

Foredraget tager sit udgangspunkt i Kolymas historie. Dvs. jeg alene fortæller om et enkelt lejrkompleks. Ganske vist var det et af de største og langt det mest modbydelige af dem alle, men ved at holde mig til netop Kolymas historie, har jeg mulighed for at komme langt tættere ind på tilværelsen for den enkelte fange i dette umenneskelige system, end man vil komme, hvis det var helt Stalins lejrsystem, der var emnet.

Målgrupper

Foredraget er for alle. Det er for biblioteker, skoler, gymnaser, kirker, pensionstklubber m.fl.

Foredraget indeholder en masse nye og historiske billeder fra området. Der indgår også musik og historiske filmklip. Foredraget varer ca. 2 timer inkl. en lille pause til en kop kaffe og tid til spørgsmål til sidst i arrangementet.

Til undervisningsbrug er der også ved at blive lavet et kompendium med tekster til brug for samtidshistorie, dansk (litteratur), historie og sammenlignende sprog (engelsk, dansk, russisk). Der kommer ligeledes en lærervejledning med kildekritik, stikord og meget mere, som kan indgå med flere vinkler til den almindelige undervisning.

Næste afsnit: Læs mere om historien

Efter forestillingerne i Maksim Gorkyteatret, måtte skuespillerne tage de samme fangedragter på, som alle andre fanger i Kolyma. Dog havde de langt bedre rationer, for man kan naturligvis ikke opføre en smuk balletforestilling med dansere, der er nær sultedøden.