Det hvide krematorium
Sponsorer
Sponsorerne til Det hvide krematorium
Jeg var selv den største bidragyder til min researchrejser, men uden hjælp fra sponsorer og mange enkeltpersoner, var det ikke lykkedes at komme af sted til Kolyma i 2007. Det er denne ekspedition, der er det væsentligste grundlag for min kommende bogudgivelse, og det er derfra, at rejsebeskrivelsen på disse sider stammer fra.

Private virksomheder

Friluftsland A/S

Cornelius Olesen

Dynamostol ApS

Fonds- og støttemidler

Politikenfonden

Borgens Forlag

Private bidragydere

Ud over sponsor- og fondsmidler har 39 virksomheder og enkeltpersoner støttet mit projekt. Det har været meget positivt, at der har været så fin opbakning af mit arbejde.

Snestorm i Kolyma. Skibe sank i stormen, og næsten al landtrafik gik i stå nogle dage i november 2007. Det er et umådeligt barsk område, der selv i dag, koster mange menneskeliv.