Rusland på tværs
Sponsorer
Sponsorer for Rusland på tværs 1997
Sponsorer Cykelsponsorer
En stor tak til ...
Jakob Andersen
L
ars Andersen
Gerd Alstrup Bek
Helge Bek
Ashley Brereton
Bo Ingemann
Finn "Perm" Jensen
Henrik Jensen
Henrik Larsen
Jacob Lundsgaard
Sergej Minaev
Carsten Nielsen
Claus Nielsen
Karin Nikolajsen
Peter Panduro
Knud Rindbøl
Sanne Rindbøl
Roskilde Cykelmotion
Roskilde Cykle Ring
Annette Schlätzer-Larsen
... og mange flere